Naše webové stránky používají soubory cookies pro další zpracování, které má za cíl analýzu návštěvnosti webu, vylepšení uživatelského prostředí nebo zobrazení přizpůsobeného obsahu stránek. Cookies soubory doporučujeme nechat ukládat a neblokovat je, v opačném případě se web nemusí vždy zobrazovat zcela správně.

Kromě technických cookies, nutných k provozu webu (není možné je tedy vypnout), používáme dále tyto následující dobrovolné cookies:

Odmítnout vše můžete zde.

NOVINKY

arr3AKCE: Doprava zdarma nad 3 tisíce KčPoštovné a balné ZDARMA při objednávce ve výši 3.000-Kč a více (bez DPH).    Tato akční nabídka... arr3www.vyrobnikytestovin.czNový web specializovaný na výrobu těstovin, ravioli je Vám ode dneška usnadní rozhodování!... arr3Mouka Nobilgrano Dallagiovanna  Přivezli jsme pro Vás premiovou mouku z mlýna Molino Dallagiovanna, která obsahuje obilné klíčky... arr3Espresso jak má být !Silné a voňavé espresso snadno a bez velkých investic za 30sec. jak z pákového...

KONTAKTY

ROMACO
Heydukova 1035
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel: +420 603 863 851
ice(a)romaco.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 120 Kč
skladem
naše cena 290 Kč
skladem
naše cena 305 Kč
skladem

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu je společnost ROMACO, IČO: 46468935, DIČ: CZ6109010149, tel.: +420 603 863 851, email: ice@romaco.cz, adresa provozovny je: Heydukova 1035 , 54401 Dvůr Králové nad Labem.

 

Kupujícím je fyzická (OSVČ) nebo právnická osoba (IČ), která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu obchod.romaco.cz (dále jen kupující).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a tímto právem se i řídí. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami a reklamační řádem obchodními zvyklostmi mezi nimi a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

 

Tento internetový obchod nabízí výrobky kupujícím, kteří jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a řídí se těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky). Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky. Jakékoliv změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

 

Předmět smlouvy

 

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Prodávající průběžně aktualizuje internetovou nabídku na obchod.romaco.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo aktuální nabídce. Jestliže bude předmětem objednávky kupujícího zboží, které v době objednávky nebude skladem nebo již v nabídce je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží, pokud není sjednáno jinak.

 

Zboží, které vyžaduje předvedení, instalaci, montáž bude předmětem dalšího ujednání.

 

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách obchod.romaco.cz jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Veškeré objednávky, včetně těch, které jsou podané prostřednictvím internetu, jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že je seznámen s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

 

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Práva a povinnosti

 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno a telefonní číslo. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně poštovného. S konečnou cenou za zboží je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

 

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

 

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 

V případě neodebrání objednaného zboží je kupující povinen formou faktury uhradit veškeré náklady marně vynaložené na doručení objednaného zboží.

 

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

 

Poštovné a balné

 

Poštovné a balné činí 150Kč bez 21% DPH, zásilky jsou k objednavateli přepravovány Českou poštou a to formou balíku do ruky „DR“ nebo jako balík na poštu „NP“.

 

Poštovné a balné není účtováno pokud částka objednaného zboží přesáhne 3.000,00 Kč bez DPH.

 

Odeslání zboží

 

Objednávky jsou vyřizovány pokud možno ihned ode dne potvrzení. V případě, že zboží je nutno objednat a není možné dodržet termín expedice, zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn e-mailem, ve kterém bude tento termín upřesněn. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávku zrušit v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. V takové případě bude zákazníkovi navrženo náhradní řešení nebo bude objednávka zrušena.

 

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. Od dopravce. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího.

 

Zjistí-li kupující po převzetí zboží, že je zboží poškozeno přepravou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit přepravci a prodejci. Prodejce odpovídá za vady, které má v okamžiku převzetí, přičemž okamžikem převzetí není okamžik jeho předání přepravci, ale okamžik předání zboží zákazníkovi.

 

Náhradu škody vzniklou poškozením nebo úbytkem obsahu zásilky dodavatel projedná jen za podmínky, že příjemce reklamuje škodu při jejím převzetí.

 

Osoba reklamující škodu musí současně předložit zásilku a umožnit přešetření rozsahu škody a okolností jejího vzniku. Jako oprávněnou nelze uznat reklamaci zboží, jehož vady vznikly: neodborným zásahem, použitím jiných než originálních dílů, mechanickým poškozením, nedodržením doporučené receptury, přepětím v síti, tvrdou vodou, nedostatečnou údržbou a nebo pokud byl stroj, výrobek použit k jinému účelu. Reklamace se též nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení.

 

Zákazník je povinen doručit zboží/stroj k opravě do sídla servisní organizace nebo uhradit cestovné mechanika. V případě záruční opravy je povinností kupujícího předložit daňový doklad , který je zároveň záručním listem. Bude-li reklamace uznána jako oprávněná, zajistí prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, opravu včetně uhrazení nezbytně nutných nákladů na doručení do servisu.

 

Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího z důvodu špatně uvedeného popisu zboží nebo špatného obrázku není možné, závazný je vždy název zboží, které zákazník objednal a potvrdil. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby na našich stránkách.

 

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem. Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba /nepodnikatel/.

 

Při odstoupení od kupní smlouvy nás prosím kontaktujte písemně nebo e-mailem, uveďte číslo faktury /prodejního dokladu/od dodaného zboží, datum nákupu zboží. Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu v pevné krabici. Zásilka, zboží nesmí být nikterak použité ani poškozené ,musí být kompletní, tj. včetně příslušenství, uživatelského manuálu a originálu dokladu o koupi.

 

Zboží zasílejte doporučeně a pojištěné, nijak neručíme za ztrátu nebo poškození . Dále pak zboží nesmí být zasíláno zpět na dobírku, takto zaslané zboží nebude z naší strany přijato!

 

Při splnění všech určených podmínek o vrácení zboží Vám zdarma zašleme peníze za zboží zpět převodem na Váš bankovní účet nebo po domluvě.

 

Splatnost vrácené částky je 30 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu.

 

Při nesplnění podmínek o vrácení zboží nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží Vám zašleme zpět na Vaše náklady.

 

Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního podmínek bez předchozího upozornění. Obchodní a reklamační podmínky jsou platné až do vydání nových.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2015, aniž by jakkoliv poškozovaly zákazníka.