Naše webové stránky používají soubory cookies pro další zpracování, které má za cíl analýzu návštěvnosti webu, vylepšení uživatelského prostředí nebo zobrazení přizpůsobeného obsahu stránek. Cookies soubory doporučujeme nechat ukládat a neblokovat je, v opačném případě se web nemusí vždy zobrazovat zcela správně.

Kromě technických cookies, nutných k provozu webu (není možné je tedy vypnout), používáme dále tyto následující dobrovolné cookies:

Odmítnout vše můžete zde.

NOVINKY

arr3AKCE: Doprava zdarma nad 3 tisíce KčPoštovné a balné ZDARMA při objednávce ve výši 3.000-Kč a více (bez DPH).    Tato akční nabídka... arr3www.vyrobnikytestovin.czNový web specializovaný na výrobu těstovin, ravioli je Vám ode dneška usnadní rozhodování!... arr3Mouka Nobilgrano Dallagiovanna  Přivezli jsme pro Vás premiovou mouku z mlýna Molino Dallagiovanna, která obsahuje obilné klíčky... arr3Espresso jak má být !Silné a voňavé espresso snadno a bez velkých investic za 30sec. jak z pákového...

ZBOŽÍ V AKCI

KONTAKTY

ROMACO
Heydukova 1035
544 01 Dvůr Králové nad Labem
tel: +420 603 863 851
ice(a)romaco.cz

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 290 Kč
skladem
naše cena 480 Kč
skladem

Ochrana osobních údajů - zásady a podmínky
 1. Podnikatel Roman Marks – ROMACO, se sídlem Dvořákova 668, 509 01 Nová Paka, IČ: 46468935, (dále jen „prodávající“ nebo „správce“ či „provozovatel“) zpracovává v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) - dále jen „Nařízení“, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, následující osobní údaje Kupujícího (Uživatele):

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu (případně adresy - fakturační a doručovací)
 2. Výše uvedené osobní údaje (dále jen OU) je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a Prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování OU umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování OU je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů Správce.

 3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být Kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej Kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

  Dále mohou být Kupujícímu také zasílány informace o technických poruchách či změnách nebo výzvy k úhradě (jakož i upozornění po splatnosti) a podobné výzvy nebo upozornění - oprávněný zájem Správce.

 4. Zpracování OU je prováděno přímo Správcem osobních údajů (Provozovatelem). OU pro tohoto Správce však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel řešení Eshop-rychle, provozovaného společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Poskytovatel hostingových služeb WEDOS Internet, a.s., sídlem Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou
  • Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  • Účetní kancelář - GSE spol. s.r.o., Parkány 171, 547 01 Náchod
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

  Správce zároveň prohlašuje, že osobní údaje chrání v maximální možné míře a svých technických možnostech a nikomu třetímu je neprodává (neobchoduje s nimi). Dále také to, že nesbírá a nepožaduje citlivé osobní údaje (údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském nebo filozofickém vyznání, členství v odborech, o zdravotním stavu, sexuální orientaci apod.). Stejně tak to, že osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU (v případě, že by tomu tak bylo nezbytně nutné v rámci určité smlouvy/objednávky, vždy jen s výslovným souhlasem zákazníka).

 5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu OU, jelikož tuto povinnost dle GDPR z podstaty své hlavní činnosti nenaplňuje. K dotazům nebo žádostem spojeným s osobními údaji, je možné kontaktovat tedy přímo Správce OU zde: ice@romaco.cz.

 6. Správce OU, jakožto Provozovatel tohoto webu, užívá technologie souborů cookies, které jsou zde užity za účelem:

  • analýzy návštěvnosti webu (anonymní/statistická)
  • základní funkčnosti webových stránek - technická povaha

  Soubory cookies
  "Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na pevný disk počítače / zařízení Uživatele. Tyto informace (soubory) slouží především pro snadnější procházení webu a dále pomáhají ke zkvalitnění jeho obsahu, přístupnosti nabídek nebo bezpečnostních prvků.

  Při používání našich stránek mohou být Uživateli standardně uložena cookies, která mají jen technickou povahu a slouží k zajištění správné funkčnosti www stránek Provozovatele. Ostatní cookies, pokud jsou na webu užívána (např. pro Statistické nebo Marketingové účely), jsou ukládána pouze dle souhlasu Uživatele.

  Provozovatel zároveň prohlašuje, že pomocí cookies nesleduje osobní údaje Uživatele, ani nepoužívá cookies k účelům reklamy, mailových nabídek ani jiných, které si sám Uživatel nevyžádal nebo k nim neudělil souhlas.

  Nastavení použití cookies si také může každý Uživatel změnit v nástrojích konfigurace svého internetového prohlížeče. Pokud si Uživatel zablokuje všechna cookies, nebude moci plně využít některé funkce těchto stránek a jejich obsah se nemusí zobrazovat korektně. Provozovatel tedy doporučuje nechat soubory cookies z jeho stránek ukládat, neblokovat je.

  Web také může používat službu Matomo (Piwik) - tyto cookies jsou využity pouze pro generování anonymních statistik návštěvnosti stránek (neukládají citlivá ani osobní data). Doplňkové marketingové nástroje a analýzy služeb třetí strany, mohou být dále pak využívány jen na základě souhlasu Uživatele. Ten je možný (1) Udělit, (2) Neudělit, (3) Zrušit jeho udělení, (4) Udělit znovu na základě zrušení či expirace souhlasu. Tento odstavec platí ale jen v případě, že jsou na webu takovéto služby aktivní/užívány (analytické, margetingové, preferenční apod.).

  Dále na webu mohou být užívána videa prostřednictvím služby YouTube, která k jejich sledování/přehrávání rovněž ukládá cookies soubory. Ty slouží této službě třetí strany k účelům vyhodnocení sledování videí a doporučovaných kanálů či spotů. Pokud se Uživatel rozhodne video spustit/prohlédnout, jsou tato cookies uložena. Do doby spuštění je uložena pouze cookie sloužící k načtení videa (technická informace). Služba YouTube považuje spuštění/přehrání videa za udělený souhlas Uživatele k ostatním cookies, pro případ nesouhlasu je doporučeno video nespouštět a nebo cookies služby YouTube blokovat v prohlížeči (v takovém případě nemusí videa nebo funkce přehrávání být korektně zobrazeny nebo mohou být zcela nedostupné). Tento odstavec platí ale jen v případě, že je tato služba (YouTube) aktivní/užívána.

 7. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů máte tato práva:

  • zrušit kdykoliv udělený souhlas pro zasílání obchodních sdělení, pro účely diskuzí/příspěvků, pro funkci Hlídací pes či jiných svobodně udělených souhlasů podobného typu,
  • vznést námitku proti zpracování OU na základě oprávněného zájmu Správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše OU zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto OU - výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy Správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných OU,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 8. Závěrečná ustanovení

  • Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, případně kombinace informací, vedoucí k identifikaci konkrétní fyzické osoby.
  • Hlavní činností našeho podnikání není zpracovávání těchto dat (OU). Důvodem k těmto úkonům je především vlastní obchodní a technická činnost firmy a plnění smluvních závazků, nikoliv monitorování, cílené shromažďování dat nebo profilování zákazníků.
  • Poskytnutí OU za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon.
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická, organizační a bezpečnostní opatření k ochraně poskytnutých OU.
  • Nahodilý přístup mohou za určitých okolností mít administrátor webových stránek nebo osoba zodpovědná za servis informačních technologií (IT) nebo za servis software (SW) firmy. V těchto omezených případech se rozhodně ale nejedná o předávání OU pro jejich další zpracování (není to účel nebo záměr těchto IT/SW služeb).
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit/upravit, např. z důvodů legislativních změn či jiných zákonných nařízení.

  Tato ustanovení a podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018 (aktualizováno 12.11.2022).